Tietosuojakäytännöt

Päivitetty 3.9.2020

Johdanto

Henkilötietojen huolellinen ja varovainen käsittely on Oy Combi Cool Ab:ssa (jäljempänä ”me”)
tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää
tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot voivat olla mitä tahansa tietoja, joista
henkilö (jäljempänä ”asiakas”) voidaan tunnistaa.

Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen ja asiakaspalveluun sekä osuvamman mainonnan
näyttämiseen. Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai
palveluihin, joilla on meistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti suoraan asiakkaalta joko suullisesti tai kirjallisesti.
Sivujen kautta täytetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja minimissään etunimi, sukunimi ja
sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi
henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun.
Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja
maksuhäiriörekistereistä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Miten käytämme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen:

1. Palvelun tarjoaminen
Yhteydenottojen hoitamista varten pidämme tallessa yhteystietoja ja kirjanpitoa

2. Palvelun kehittäminen ja tutkimus
Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua ratkaistaksemme
palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia ja sisältöä.

3. Markkinointi ja viestintä
Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme tärkeitä tietoja palvelusta.
Asiakkaalla/palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Henkilötietojen jakaminen

Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi kun vilpittömin mielin uskomme, että
tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, asiakkaan turvallisuuden
tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi tai valtiovallan vaatimusten
täyttämiseksi.

Yhteydenottolomakkeet säilytetään jatkokäsittelyä varten ja niiden tietoja voidaan
rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa kolmannelle osapuolelle (Oy Combi Cool Ab:n
valitsemille jälleenmyyjille) lomakkeella pyydettyjen palvelujen tarjoamista varten.

Emme myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä
tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme ja
velvollisuutemme tai asiakkaan oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä henkilötietojen
säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun asiakas esim. pyytää poistamaan tietonsa
palvelusta, tuhoamme tiedot. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja
säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ajan ennen kuin ne tuhotaan.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla
tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetusta noudattaen henkilön oikeuksia ja vapauksia
kunnioittavalla tavalla. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa
henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn.
Olemme varmistaneet henkilöstön tietoturvatietoisuuden ja osaamisen jatkuvilla koulutuksilla
ja ajantasaisilla ohjeilla.

Henkilötietoja voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko meidän tai
kumppaniemme hallinnoimia.

Asiakkaan tietosuojaoikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka ovat hallussamme kyseisestä asiakkaasta.
Asiakkaalla on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa.
Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen
tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen asiakas ei
saa poistaa tällaisia henkilötietoja.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia
markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin
kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Asiakkaalla on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus
saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää
henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakas voi pyytää korjaamaan, tuhoamaan tai muutoin käsittelemään palvelussa olevia
henkilötietojaan.

Lapsia koskevat tiedot

Palvelumme ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille. Jos havaitset, että alaikäinen lapsi on antanut
meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin käyttäen rekisteriselosteessa olevia
yhteystietoja/rekisterinpitäjä.

Turvallisuus

Suhtaudumme turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme
henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta.
Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja
säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Muutokset tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin. Jos muutamme, päivitämme tiedot muutoksesta
palvelun tietosuojakäytännössä ja käyttöehdoissa.

Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita palvelun tarjoamisessa. Käytämme
evästeitä lisätäksemme palvelun toimivuutta ja kerätäksemme statistiikkaa tehdäksemme siitä
helpomman käyttää.

Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokonejärjestelmän internet-selaimeen. Verkkosivua käytettäessä eväste voidaan tallentaa käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tämä eväste sisältää ominaismerkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa yksilöllisesti, kun verkkosivua käytetään uudelleen. Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkin verkkosivustomme osat vaativat, että käytettävä selain on tunnistettava jopa sivun vaihdon jälkeen.

Seuraavat tiedot tallennetaan ja siirretään evästeisiin:

Kieliasetukset
Lisäksi käytämme verkkosivustollamme evästeitä, joiden avulla voidaan analysoida käyttäjien selauskäyttäytymistä.
 

Tietojen lähettäminen:

Tällä tavalla kerätyt käyttäjätiedot varmennetaan teknisillä varotoimenpiteillä. Siksi datan lähettäminen käyttäjälle ei ole enää mahdollista.

Tietoja ei tallenneta muiden käyttäjien henkilökohtaisten tietojen kanssa.

Verkkosivustoamme käytettäessä tietopalkki ilmoittaa käyttäjille evästeiden käytöstä analyysitarkoituksiin ja viittaa tähän tietosuojakäytäntöön. Käyttäjä voi estää evästeiden tallentamisen, mutta tämä voi vaikeuttaa sivustomme joidenkin osien käyttöä.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusteet

Rekisteröidyn suostumus

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa käyttäjien verkkosivustojen käyttöä. Joitakin verkkosivustomme ominaisuuksia ei voida tarjota ilman evästeitä. Näille on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös seuraavalla istuntokerralla.

Evästeitä tarvitaan seuraaviin tarkoituksiin:

Kieli-asetukset
Verkkosivustomme laadun ja sisällön parantaminen
 Tietojen varastointi, käytännön vastustaminen ja hävitysvaihtoehdot

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, josta tiedot välittyvät meille. Näin ollen käyttäjä hallitsee täysin evästeiden käyttöä. Muuttamalla selaimesi asetuksia voit poistaa tietojen siirron tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Mikäli evästeet poistetaan käytöstä, kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät ole välttämättä käytössä.

Yhteydenotto

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää tietosuojapolitiikastamme tai -käytännöistä. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä rekisteriselosteessa rekisterinpitäjää
koskevassa osiossa annettuja yhteystietoja.